Дислокация на лакътна става

Какво е дислокация на лакътна става?

Състояние при което ставните повърхности на костите формиращи лакътната става се отделят една от друга, се нарича дислокация на лакътя. Тази дислокация може да бъде пълна, когато ставните повърхнини се отделят изцяло или частична, когато се наблюдава частично разместване на ставните повърхнини. Частичната дислокация се нарича още сублуксация.

Анатомия на лакътния комплекс

scoi-elbowЛакътната става се формира от три кости, раменна кост, лакътна кост и лъчева кост,
като последните две формират предмишницата. Ставните повърхнини на тези три кости образуват две стави, лакътна (между раменната кост и лакътната кост) и проксимална радио-улнарна става (ставата между лакътната и лъчевата кост).

За стабилността на лакътната става и
лакътня комплекс основна роля играят формата и разположението на костите, както и връзките около самата става и в частност медиалният колатерален лигамент, който осигурява медиалната стабилност и е основната с
труктура, която се травмира при дислокация и сублуксация на лакътната става.

Кои са причините за дислокация на лакътната става?

Най-често дислокация на лакътната става се наблюдава при посрещане на опората с обтегната ръка при падане. Не рядко тази травма е съпроводена с наранявания на околните тъкани, както и със счупвания на кости. При по-тежки и комплицирани  случаи могат да се наблюдават и увреди на кръвоносните съдове и нервите в областта.

Какви са симптомите?

IMAG0067При пълна дислокация на лакътната става се наблюдават: деформация, силна болка, отток и разбира се невъзможност за движ
ени в ставата.
Сублуксацията е по-трудна за диагностициране, защото разместването на ставните повърхнини е малко и е възможно спонтанното им връщане на място. Наблюдават се болка, отток и различно по степен ограничение на движенията, свързани с разтягането или частичното разкъсване на лигаментите в областта.

Как се поставя на диагнозата?

4b54ff6b5a9ec465772a63eb161169Диагнозата се поставя от лекар след подробен преглед на вида на ръката (деформация, цвят на кожата, отток, болезнени зони) и проверка на сетивността и кръвообращението. След
прегледа се прави и задължителна рентгенова снимка, за да се определи дали има нараняване и на костите.

Какво е лечението?

Лечението се определя и назначава от лекар ортопед, като в зависимост от вида и степента на увреда то може да бъде хирургично или нехирургично.

Целта  на първичното лечение (без значение дали с или без хирургична намеса) е наместването на лакътя. В последствие целта се променя към  възвръщане на  функциите и възможностите на горния крайник, които са нарушени или изгубени заради травмата и имобилизационния период.

Нехирургичното лечение включва възможно най-скорошно наместване на двете кости и поставяне на шина за период от 2 до 3 седмици, последвани от ранно раздвижване и физиотерапия, които са от най-голямо значение за връщането на нормалната функция на ръката и които не рядко биват неглижирани от пациентите с тази диагноза. Това неглижиране в много от случаите води до хронични болки, нестабилност в областта на лакътя, а понякога дори до болки в близки(китка и рамо) и далечни прилежащи стави (най-често шията). Ето защо ви съветваме да се обърнете към специалист кинезитерапевт, който да ви помогне и даде основни насоки за вашето по-бързо и правилно възстановяване след свалянето на шината.