Красимир Колев

Красимир Колев – магистър кинезитерапевт към НСА „ Васил Левски“ от 2013 г. Специалност „Ортопедия и травматология“.
Професионалните ми компетенции са в областта на профилактиката, функционалната диагностика на опорно-двигателен апарат, гръбначните изкривявания и проблемите със стойката, спортните травми.
Професионалният ми опит до момента се изразява в участие в организирането на спортни национални и световни игри на Special Olympics Bulgaria като доброволец, експерт и треньор на деца със СОП; Профилактика на гръбначните изкривявания при деца; Ръководител и участник в научно изследователски проекти към НСА „Васил Левски‘‘ , насочени към превенция и промоция на здравето при деца от начална училищна възраст; Ръководител на групи от доброволци и студенти по кинезитерапия на различни спортни събития. Докторант и преподавател в НСА „Васил Левски“ – функционална диагностика на ОДА, Ерготерапия; Персонални кондиционни тренировки с превентивна насоченост.
В момента работя към Специализирана болница за активно лечение по травматология ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-Р Димитър Шойлев“.
Докторант в НСА „Васил Левски“.
Имам интерес към Соматичната интелигентност